Áreas del derecho de Castro² Avogadas Áreas del derecho de Castro² Avogadas

Áreas do dereito de Castro² Avogadas

As nosas áreas de traballo

Mediación

Somos mediadoras en tódolos ámbitos, pero estamos especializadas en mediación familiar e penal.

Penal

Tramitamos calquera problemática relacionada co dereito penal, dende querelas ata procedementos máis graves.

Laboral

Contacta cos nosos bufetes en Noia e Ribeira para evitar abusos no teu posto de traballo.

Civil

Estamos especializadas en xestión de divorcios, desafiunzamentos ou dereito de sucesións, entre outros.

Administrativo

Confía en Castro² Avogadas para que te asesoremos sobre calquera trámite con organismos públicos.

Traballamos polos teus intereses

En Castro² Avogadas somos especialistas en diferentes áreas do dereito, polo que ofrecemos un amplo servizo de asesoramento preventivo, xestión e defensa no dereito penal, laboral, civil e administrativo. Contamos tamén cun servicio de mediación oficial, levado a cabo por expertas registradas no Colexio de Avogados de A Coruña. Queremos asegurar aos nosos clientes un compromiso de seriedade e profesionalidade: se acudes ás nosas oficinas en Noia e Ribeira, saberás que obteremos para ti resultados eficaces, e estarás informado do avance do proceso en todo momento.

Podes tamén solicitar a nosa axuda non só en procesos legais, se non tamén a modo de asesoramento: traballamos para acadar a mellor solución para tódalas partes a través da mediación. Seguindo a nosa filosofía, en Castro² Avogadas levamos a cabo unha atención personalizada e discreta coa posibilidade dun servizo presencial nos nosos despachos de Noia e Ribeira, ou online a través do noso formulario de contacto.

Coñécenos en profundidade

Mediación

Somos mediadoras e estamos inscritas no Rexistro de Mediadores do Iltre. Colexio de Avogados de A Coruña. Ofrecemos servizos de mediación extraxudicial e intraxudicial en tódolos ámbitos, pero estamos especializadas en mediación familiar e penal.

Dereito Laboral
Mediación

Dereito Penal

 • Denuncias e querelas.
 • Delitos leves.
 • Violencia de xénero.
 • Delitos contra a seguridade vial: alcoholemias, accidentes de tráfico.
 • Procedementos penais: delitos de danos, lesións, ameazas, estafas, prevaricación, neglixencias...

Dereito Laboral

 • ERTES.
 • Despedimentos.
 • Sancións.
 • Redución de xornada.
 • Contratos de traballo.
 • Inspección de Traballo.
 • Reclamación de cantidades.
 • Prestacións e axudas: pensións, incapacidades...
 • Recoñecemento de xornada, antigüidade, condicións de traballo, etc.
 • Modificacións substanciais das condicións de traballo.
Dereito Laboral
Dereito Civil

Dereito Civil

 • Desafiuzamentos
 • Comunidades de propietarios
 • Dereitos reais: servidume, usucapións, deslindes, accións reivindicatorias…
 • Contratos: asesoramento e confección de todo tipo de contratos, resolución de contratos…
 • Sucesións e doazóns: liquidacións de impostos, particións xudiciais e extraxudiciais, trámites ante notarías, impugnación de testamentos…
 • Familia: divorcios, separacións, pensións de alimentos, modificacións de medidas, convenios reguladores, liquidacións de sociedades de gananciais, procedementos de incapacitación xudicial…
 • Reclamacións de cantidade, reclamacións por danos ou defectos constructivos, reclamacións por responsabilidade civil, reclamacións ante as oficinas de Consumo…

Dereito Administrativo

 • Urbanismo e medio ambiente.
 • Procedementos sancionadores.
 • Procedementos en materia de pesca.
 • Procedementos contencioso – administrativos.
 • Trámites ante organismos públicos: concellos, Xunta de Galicia, catastro…
 • Extranxeiría: reagrupación familiar, visados e permisos de residencia e traballo, nacionalidade, expedientes de expulsión e sancionadores…
 • Responsabilidade patrimonial da Administración.
Dereito Administrativo