Traballamos por os teus intereses

En Castro² Avogadas somos especialistas en diferentes áreas do dereito, por iso ofrecemos un amplo servizo de asesoramento preventivo, xestión e defensa no dereito penal, laboral, civil e administrativo.

Seguindo o noso obxectivo, en Castro² Avogadas realizamos unha atención personalizada e discreta coa posibilidade dun servizo presencial nos nosos despachos de Noia e Ribeira u online a través do noso formulario de contacto.

Mediación Civil e Familiar

Dereito Penal

 • Denuncias e querelas
 • Delitos leves
 • Delitos contra a seguridade vial: alcoholemias, accidentes de tráfico
 • Violencia de xénero
 • Procedimientos penais: delitos de daños, lesións, amenazas, estafas, prevaricacións, negligencias...

Dereito Laboral

Dereito Civil

 • Familia: divorcios, separacións, pensións de alimentos, modificacións de medidas, convenios reguladores, liquidacións de sociedades de gananciales, procedimentos de incapacitación xudicial…
 • Sucesións y donacións: liquidacións de impostos, particións xudiciales e extraxudiciales, trámites ante notarías, impugnación de testamentos…
 • Dereitos reales: servidumbres, usucapiones, deslindes, accións reivindicatorias…
 • Contratos: asesoramento e confección de todo tipo de contratos, resolución de contratos…
 • Desahucios
 • Comunidades de propietarios
 • Reclamacións de cantidade, reclamacións por danos ou defectos constructivos, reclamacións por responsabilidade civil, reclamacións ante as oficinas de Consumo…

Dereito Administrativo

 • Trámites ante organismos públicos: concellos, Xunta de Galicia, Catastro…
 • Estranxería: reagrupación familiar, visados e permisos de residencia e traballo, nacionalidade, expedientes de expulsión e sancionadores…
 • Procedimentos en materia de pesca
 • Urbanismo e medio ambiente
 • Procedimentos sancionadores
 • Responsabilidade patrimonial da Administración
 • Procedimentos contencioso – administrativos