Traballamos polos teus intereses

En Castro² Avogadas somos especialistas en diferentes áreas do dereito. Por iso, ofrecemos un amplo servizo de asesoramento preventivo así como xestión e defensa no dereito penal, laboral, civil e administrativo.

Seguindo o noso obxectivo, en Castro² Avogadas realizamos unha atención personalizada e discreta coa posibilidade dun servizo presencial nos nosos despachos de Noia e Ribeira u online a través do noso formulario de contacto.

Mediación

Somos mediadoras e estamos inscritas no Rexistro de Mediadores do Iltre. Colexio de Avogados de A Coruña.

Ofrecemos servizos de mediación extraxudicial e intraxudicial. Actuamos como mediadoras en todos os ámbitos. Especialización en mediación familiar e penal.

Dereito Penal

 • Denuncias e querelas
 • Delitos leves
 • Delitos contra a seguridade viaria: alcoholemias, accidentes de tráfico
 • Violencia de xénero
 • Procedementos penais: delitos de danos, lesións, ameazas, estafas, prevaricacións, neglixencias...

Dereito Laboral

 • ERTES
 • Sancións
 • Pensións
 • Contratos de traballo
 • Despedimentos
 • Reclamación de cantidades
 • Redución de xornada
 • Prestacións e axudas
 • Incapacidades
 • Inspección de Traballo
 • Modificacións substanciais das condicións de traballo
 • Recoñecemento de xornada, antigüidade, condicións de traballo...

Dereito Civil

 • Familia: divorcios, separacións, pensións de alimentos, modificacións de medidas, convenios reguladores, liquidacións de sociedades de gananciais, procedementos de incapacitación xudicial…
 • Sucesións e doazóns: liquidacións de impostos, particións xudiciais e extraxudiciais, trámites ante notarías, impugnación de testamentos…
 • Dereitos reais: servidumes, usucapións, deslindes, accións reivindicativas…
 • Contratos: asesoramento e confección de todo tipo de contratos, resolución de contratos…
 • Desaloxos
 • Comunidades de propietarios
 • Reclamacións de cantidade, reclamacións por danos ou defectos construtivos, reclamacións por responsabilidade civil, reclamacións ante as oficinas de Consumo…

Dereito Administrativo

 • Trámites ante organismos públicos: Concellos, Xunta de Galicia, Catastro…
 • Estranxeiría: reagrupación familiar, visados e permisos de residencia e traballo, nacionalidade, expedientes de expulsión e sancionadores…
 • Procedementos en materia de pesca
 • Urbanismo e medio ambiente
 • Procedementos sancionadores
 • Responsabilidade patrimonial da Administración
 • Procedemento contencioso – administrativo